+31 (0)85 4017891 mail@dailyops.com

Privacy Statement

Versie 1.0 – 01 september 2018

Verantwoordelijke

DailyOps is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de hier onder vermelde verwerkingsactiviteiten. Dit houdt in dat DailyOps beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. DailyOps is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens en doel van de verwerking

Algemeen
DailyOps verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Op eigen initiatief
DailyOps gebruikt de naam, het e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier of correspondentie via e-mail of telefoon) om onze nieuwsbrief/mailings te kunnen verzenden en/of om telefonisch contact met je op te kunnen nemen. Wij doen dit om je op de hoogte te kunnen houden van nieuwe producten en/of diensten.

Geautomatiseerd
Wanneer je de website van DailyOps bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres). Dit is noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. De door middel van cookies verzamelde gegevens zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Grondslag van de verwerking

Algemeen
DailyOps moet het gebruik van je persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 AVG.

Op eigen initiatief
DailyOps kan alleen met jouw toestemming de persoonsgegevens verwerken die je ons verstrekt (art. 6 lid 1 sub a AVG). Daarom vragen we expliciet naar je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens die wij telefonisch, via het contactformulier op de website of telefonisch verkrijgen. Je hebt het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Geautomatiseerd
Als je de website van DailyOps gebruikt verwerken wij een aantal van je persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG). Het gerechtvaardigd belang is dat DailyOps er met deze gegevens voor zorgt dat de website naar behoren werkt.

Bewaartermijnen

DailyOps zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Doorgifte

DailyOps verstrekt je persoonsgegevens enkel aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub b & c AVG).

Beveiliging

DailyOps neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan (art. 32 AVG).

Privacyrechten en contact

Je hebt het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) en DailyOps te verzoeken de verzamelde persoonsgegevens aan je over te dragen (art. 20 AVG). Je hebt ook recht op inzage in je persoonsgegevens (art. 15 AVG) en het recht om correctie (art. 16 AVG) of verwijdering (art. 17 AVG) van je persoonsgegevens te vragen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens DailyOps van je verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. DailyOps behandelt je verzoek dan binnen 4 weken. Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Je kunt bovengenoemde schriftelijke verzoeken versturen aan mail@dailyops.com.

Als je vermoedt dat je gegevens niet worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze aan DailyOps hebt verstrekt of als je vragen hebt, kun je contact opnemen met DailyOps door een e-mail sturen naar mail@dailyops.com.

Je kunt ook schrijven naar:
DailyOps BV
Schoterbosplein 14 A
2023TP Haarlem
Nederland