+31 (0)85 4017891 mail@dailyops.com

Het Agile Manifest en de werkwijze van DailyOps

Veel organisaties werken Agile. Tenminste, ze zeggen of denken Agile te werken. In de praktijk zien we dat de implementatie niet altijd goed gaat. Vaak is dat een reden om weer in oude manier en patronen te vervallen. Dat is jammer, want Agile is veel meer dan alleen een buzzword. Door een aantal simpele richtlijnen te volgen, zorg je ervoor dat Agile werken in jouw organisatie wél een succes wordt.

De onderstaande regels op het gebied van softwareontwikkeling zijn vastgelegd in het Agile Manifest:

 1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
 2. Werkende software boven allesomvattende documentatie
 3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

(bron: agilemanifesto.org)

Bij DailyOps omarmen we dit manifest en we passen de regels zoveel mogelijk toe in onze werkwijze en processen. Dat heeft ook gevolgen voor onze projectaanpak en de manier waarop we met jou als klant samenwerken.

1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen

In de traditionele “waterval-aanpak” had iedereen binnen een project strikt gescheiden rollen met bijbehorende taken. De projectmanager was bezig om van iedereen de benodigde input te verzamelen, rapportages op te stellen en changes te documenteren en goedgekeurd te krijgen. Er ontstonden eilandjes, de ontwikkeling van de software was niet transparant en het eindresultaat viel vaak tegen.

In onze overtuiging zijn menselijke interactie en samenwerken als een zelfsturend team cruciaal voor het slagen van een project. De energie en ideeën die door een goede samenwerking ontstaan, zorgen voor betere kwaliteit en sneller resultaat. Het team houdt zich bezig met het product, niet met randzaken. En de tools daarvoor? Er zijn er een aantal waar we graag mee werken, maar daar wijken we net zo makkelijk vanaf als het project daarom vraagt. Het gaat om het resultaat, niet om de hulpmiddelen.

2. Werkende software boven allesomvattende documentatie

Je wilt goedwerkende software binnen jouw organisatie. En hoe sneller een applicatie gebruikt kan worden, hoe beter. Dan heeft deze namelijk ook eerder toegevoegde waarde. Zo snel mogelijk aan concrete functionaliteit werken dus. Vooraf vuistdikke functionele ontwerpen schrijven, waarin alles van A tot Z wordt bedacht? Dat is verleden tijd.

Natuurlijk moet er goed worden nagedacht over hoe functionaliteiten het beste werken. Voor onderdelen van een applicatie kan er nog steeds een functionele beschrijving nodig zijn. Documentatie schrijven is nog steeds nodig. Het is alleen geen doel op zich en moet alleen gebeuren als het ook bijdraagt aan het proces. Bij DailyOps houden we ons zoveel mogelijk aan de coding standaarden. In de software die we opleveren staat netjes beschreven wat het doet en waarom. Zo kan iemand anders er op een later tijdstip eenvoudig weer mee aan de slag.

3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Als klant maak je deel uit van ons team. Jij kent de processen in jouw organisatie het best. Wij leven ons binnen de kortste keren helemaal in die processen in en weten ook meerwaarde te bieden op dat gebied. Toch kunnen wij niet alles van tevoren in detail bedenken. Er zullen altijd nieuwe inzichten ontstaan tijdens de ontwikkeling, het testen en in de productiefase van een applicatie.

Wij werken dan ook niet op basis van vaste prijsafspraken. Je koopt bij ons capaciteit voor één of meer design- en ontwikkelsprints. In de offerte geven wij een investeringsadvies om tot een eerste succesvolle versie van de applicatie te komen: de Minimum Viable Product (MVP). Daarbij kijken we naar de belangrijkste functionaliteiten en schatten in hoeveel tijd ervoor nodig is om ze te bouwen.

4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Jouw organisatie verandert. Net als de onze. Wat vandaag als een zekerheid geldt, kan morgen totaal anders zijn. Bij de uitvoer van een project is dit niet anders. Tijdens het gehele proces is het daarom belangrijk dat we makkelijk kunnen inspelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen.

In onze Agile-aanpak bepalen we samen waarnee we per sprint aan de slag gaan. Als de prioriteiten tijdens het proces veranderen, is dat geen probleem. We richten ons op de functionaliteit die op dat moment prioriteit heeft. Dat kan wel betekenen dat onderdelen die minder van belang zijn op dat moment niet ontwikkeld worden. Dat is ook goed. Zo bouwen we een applicatie die de meeste toegevoegde waarde biedt.

Ook succesvol Agile werken?

Neem contact met ons op om te kijken hoe we jouw processen soepel kunnen laten draaien. We komen graag langs om te kijken hoe we het best kunnen helpen. Geheel vrijblijvend.

Principes achter het Agile Manifest

Achter de vier hoofdregels in het Agile Manifest schuilen 12 principes die worden gehanteerd bij de ontwikkelingen van software. Dit zijn:

 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.
 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.
 3. Lever regelmatig werkende software op. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden.
 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project.
 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.
 7. Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang.
 8. Agile processen bevorderen constante ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.
 9. Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit en voor een goed ontwerp versterken agility.
 10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.
 12. Op vaste tijden, onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.

(bron: agilemanifesto.org)

Contact

DailyOps is gevestigd in Haarlem en Delft.
Schoterbosplein 14A
2023 TP Haarlem
Marshalllaan 2
2625 GZ Delft

Ook een succesvolle Agile aanpak? Laat ons weten waarmee we kunnen helpen!